• Przestrzeganie zasad pobytu jest ściśle związane z zachowaniem bezpieczeństwa: Twojego, Twoich bliskich i innych Gości naszego Domu.
 • Zapraszamy do naszego Domu wszystkich dobrych ludzi, wszelkie zachowania niegodne człowieka, brak kultury osobistej, brak szacunku dla drugiego człowieka, będą skutkować natychmiastowym zakończeniem pobytu w Domu i zgłoszeniem do odpowiednich władz.
 • Na terenie całej posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia. Wyznaczyliśmy 3 miejsca gdzie dozwolone jest palenie papierosów.
 • W budynku palenie wszelkiego ognia jest surowo zabronione. Czujniki dymu są zainstalowane w pokojach, apartamentach i w częściach wspólnych obiektu. Celowe spowodowanie alarmu pożarowego będzie surowo karane.

Niektóre zasady pobytu w przypadku najmu długoterminowego

 • Wszystko będzie legalne i zgodne z prawem. W przypadku najmu długoterminowego zawsze otrzymasz umowę najmu. Nie przewidujemy innej możliwości. Umowa jest zawierana na czas określony.
 • Zawsze przekazywany lokal będzie czysty i dokładnie sprzątnięty.
 • W naszych lokalach nie mogą mieszkać, bez naszej wiedzy, osoby inne niż znane nam. Wszystko musi być jawne i dogadane PRZED a nie PO fakcie.
 • Pobieramy kaucję w wysokości jednej opłaty za wynajem lokalu. Kaucja jest zwrotna na warunkach podanych w umowie. Kaucja nie służy do opłat za wynajem i media.
 • W przypadku trudnych spraw związanych z uchylaniem się od płacenia za najem i media korzystamy z przepisów prawa.
 • Wszelkie ustalenia, nie wymagające podpisów, potwierdzamy i archiwizujemy z korespondencji mailowej.
 • Nie możemy tolerować żadnych aktów wandalizmu i chuligaństwa w naszych mieszkaniach. Niszczenie majątku, wyposażenia, wyrzucanie mebli przez okna, palenie ognisk w pokojach, kłótnie z sąsiadami z powodu niekulturalnego zachowania są nie dopuszczalne w naszym Domu. W takich przypadkach nasza relacja ulegnie też natychmiastowemu zakończeniu z wszelkimi konsekwencjami dla Ciebie. Nasz Dom nie jest przeznaczone dla ludzi, którzy swoim zachowaniem utracą nasze zaufanie.
 • Musisz być świadomy, że wynajmujesz apartament. Nie wynajmujesz pokoju w hotelu. My nie świadczymy usług hotelowych w zakresie wynajmu pokoi hotelowych. To dwa różne rodzaje wynajmu. Nie prowadzimy 24-godzinnej recepcji, nie mamy usługi room service, nie podnosimy telefonów zawsze np. o 22:35 lub w Wigilię przy kolacji. Nie przyjdziemy do Ciebie o 23:00 bo w apartamencie „wyskoczyły bezpieczniki” a Ty nie potrafisz ich włączyć. To nie hotel i armia ludzi do świadczenia usług związanych z pobytem w hotelu. Ty wynajmujesz apartament a cena wynajmu jest za tylko wynajem. Oczywiście rozumiemy, że nie wszyscy posiadają umiejętności związane z korzystaniem z apartamentów dlatego możesz zawsze zlecić nam wykonanie takiej usługi dla Ciebie za dodatkową opłatą, na przykład wymianę worka w odkurzaczu lub oczyszczenia syfonu brodzika prysznica zapchanego przez włosy, które wypadły podczas ich mycia. Chętnie pomożemy Ci abyś nie miał z tym problemu. W przypadkach związanych z bezpieczeństwem lub zagrożeniem życia powyższa zasada nie obowiązuje. Wtedy pomożemy Ci natychmiast.

Zasady korzystania z sieci WiFi Internet (infrastruktury ICT)

 • Użytkownik może wykorzystywać infrastrukturę ICT w ramach jej pełnych możliwości technicznych. Nie może natomiast podejmować w stosunku do infrastruktury ICT działań zabronionych przez prawo ani też uznawanych powszechnie za niedozwolone, choćby nie były one narusze­niem prawa.
 • Użytkownik może wykorzystywać infrastrukturę ICT do działalności zarobkowej w ramach obowiązujących w Polsce norm prawnych, w szczególności prawa pracy i przepisów podatkowych. Nie może jednak swoją działalnością konkurować (w szczególności cenowo) z firmą Wykonawcy bez uprzednich uzgodnień z tą firmą.
 • Dostawca nie odpowiada za informacje przesyłane dzięki infrastrukturze ICT przez Użytkownika.
 • Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania na swoich komputerach podłączonych do infrastruktury ICT (w szczególności stronach WWW) materiałów oraz niepodejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. W szczególności niedopuszczalne jest:
  • umieszczanie treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp. oraz propagujących przemoc,
  • propagowanie materiałów pornograficznych dowolnego rodzaju,
  • zamieszczanie na stronach www materiałów objętych ochroną z tytułu prawa, a nie stanowiących bezpośredniej własności użytkownika,
  • tworzenie i zamieszczanie stron zawierających linki do materiałów kolidujących z obowiązującymi normami prawnymi lub obyczajowymi,
  • tworzenie i umieszczanie skryptów i programów wykonywalnych, w szczególności CGI (nie dotyczy to języków JavaScript i Java),
  • umieszczanie materiałów programów, linków, opisów, dotyczących działań powodujących utratę lub nielegalne wejście w posiadanie danych (np. phreaking, cracking, materiały dotyczące pisania wirusów komputerowych),
  • umieszczanie ofert towarów i usług niezgodnych z prawem (np. dotyczących narkotyków, prostytucji, piramidek finansowych, „łańcuszków szczęścia”).
 • Zabronione jest również wysyłanie masowej poczty pod adresy osób i firm, które jej nie zamawiały (spamowanie).
 • Prawo oceny działań Użytkownika i osób, którym udostępnił on serwer, pozostaje przy firmie Dostawcy.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za informacje umieszczane lub rozpowszechniane za pomocą komputerów podłączonych do infrastruktury ICT oraz za czyny dokonywane za ich pomocą.
 • Dostawca otrzymuje prawo do monitorowania poprawności wykorzystania infrastruktury ICT przez Użytkownika, w szczególności do badania wysycenia łączą do sieci Internet przez Użytkownika. W przypadku wysycenia ponad 30% posiadanej przepustowości typu download lub upload Dostawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.